Image of Lesson

Bài giảng

Khám phá con voi

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Hoạt động nhận biết
Thông tin chi tiết

 NỘI DUNG TỰ HỌC 

I.Mục đích yêu cầu

* Kiến thức:

- Trẻ biết tên và một số đặc điểm nổi bật của con voi: Có hai tai, vòi voi, ngà voi, có bốn chân, đuôi voi và chức năng của các bộ phận đó .

- Trẻ  biết  một số  thức ăn và môi trường sống của voi .

- Trẻ biết voi đẻ ra con .

- Trẻ biết lợi ích của voi là chở hàng, kéo gỗ, làm xiếc.

* Kỹ năng:

- Trẻ  tưởng tượng, quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.

-  Trẻ nói đủ câu, rõ ràng về đặc điểm của con voi.

* Thái độ:

- Trẻ mạnh dạn tin hứng thú tham gia các hoạt động

- Thông qua bài học giáo dục trẻ biết yêu quý con voi

II. Bài giảng cho giáo viên

 Trải nghiệm bài giảng

Đóng góp ý kiến (0)