Một chuyến đi đến Châu Nam Cực

Bài giảng

Một chuyến đi đến Châu Nam Cực

Mầm non

Toán

1120

2

Một chuyến đi đến Châu Nam Cực

Toán tư duy

I. Mục đích, yêu cầu
- Kiến thức
  + Trẻ nhận biết, phân biệt các con vật sống ở Châu Nam Cực.
  + Trẻ ôn tập lại kiến thức liên quan đến toán học.
- Kỹ năng
  + Rèn kỹ năng quan sát cấp độ dễ.
  + Sử dụng kỹ năng quan sát để nhận biết, phân biệt các con vật.
  + Rèn kỹ năng tư duy.
- Thái độ
Trẻ hứng thú với chủ đề và các hoạt động tương tác trong bài học.
II. Hoạt động tương tác
Trẻ cùng nhân vật trải nghiệm khám phá Châu Nam Cực và các con vật sống tại đây. Trong bài học, trẻ sẽ được:
- Đếm số lượng con vật.
- Nối bóng tương ứng với con vật.
- Nối số theo thứ tự.
- Sắp xếp các loài vật theo quy luật.
- Nối hình ảnh với số tương ứng.
Bài giảng đã hoàn thiện, giáo viên có thể sử dụng để làm bài ôn tập cho trẻ.
Chúng tôi sẵn lòng nhận ý kiến đóng góp và đề xuất về bài giảng tại

Email: contact@edulive.net

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

 

Đóng góp ý kiến (1)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...