Image of Lesson

Bài giảng

Một số con vật nuôi trong gia đình

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Hoạt động nhận biết
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Kiến thức:

Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm, hình dáng, tập tính, thức ăn và môi trường sống của một số con vật nuôi trong gia đình (Con gà, con vịt, con chó, con mèo,...)

- Trẻ biết được ích lợi của các con vật.

2. Kỹ năng:

- So sánh được các đặc điểm khác nhau và giống nhau giữa các con vật.

3. Thái độ:

- Trẻ yêu quý và biết cách chăm sóc bảo vệ chúng.

II. Bài giảng cho giáo viên 

Trải nghiệm bài giảng

Đóng góp ý kiến (0)