Người nông dân và chim phượng hoàng

Bài học

Mầm non

Toán

364

2

Người nông dân và chim phượng hoàng

Toán tư duy 

I. Mục đích, yêu cầu
* Kiến thức
+ Trẻ nhận biết thành thạo các số đếm.
+ Trẻ luyện phép so sánh hơn, kém, bằng.
* Kỹ năng: Trẻ thành thạo phép tính cộng, phát triển tư duy thông qua các bài tập kết hợp giữa hình ảnh và số đếm.
* Thái độ: Trẻ hứng thú tương tác với vài giảng.
II. Hoạt động tương tác
Học sinh được rèn luyện kỹ năng đếm số và khả năng phân biệt hơn kém qua các hoạt động tương tác đa dạng bao gồm:
- Chọn loại quả nặng hơn, nhẹ hơn hoặc cân bằng.
- Di chuyển phượng hoàng đến chỗ các loại quả có thể thu hoạch được.
- Di chuyển lượng hoa quả vào bàn cân phù hợp.
- Chọn loại quả có sự khác biệt.
Bài giảng đã hoàn thiện, giáo viên có thể sử dụng để làm bài ôn tập cho trẻ.
Chúng tôi sẵn lòng nhận ý kiến đóng góp và đề xuất về bài giảng tại

Email: contact@edulive.net.

 

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

 
Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...