Image of Lesson

Bài giảng

Nhận biết 3 màu: Xanh - Đỏ - Vàng

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Nghệ thuật
Thông tin chi tiết

 BÀI TỰ HỌC

I. Mục đích yêu cầu:

* Kiến thức

– Trẻ gọi được tên và nhận biết được màu đỏ và màu xanh

– Trẻ phân biệt được màu đỏ và màu xanh của một số đồ dùng đồ chơi.

Kỹ năng

– Trẻ gọi đúng tên màu đỏ, màu xanh và biết chọn màu theo yêu cầu của cô.

– Có kĩ năng cất và lấy đồ chơi 

* Thái độ

– Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động

– Có ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơi

- Trẻ nhận biết và gọi tên được màu xanh, màu đỏ, màu vàng qua 1 số đồ vật.

- Nhận biết phân biệt được màu xanh, màu đỏ, màu vàng.

II. Bài giảng cho giáo viên

Trải nghiệm bài giảng

Đóng góp ý kiến (0)