Image of Lesson

Bài giảng

Nhận biết các ngày trong tuần

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Hoạt động nhận biết
Thông tin chi tiết

NỘI DUNG TỰ HỌC 

I.Mục đích yêu cầu

* Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi, thứ tự và số lượng các ngày trong tuần ( 1 tuần có 7 ngày: Thứ 2, thứ 3,……….chủ nhật).

- Biết các ngày đi học và ngày nghỉ trong tuần.

- Làm quen với một số loại lịch: Lịch bàn, lịch tay, lịch treo

* Kỹ năng:

- Trẻ biết sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải.

- Chơi trò chơi thành thạo.

 

II. Bài giảng cho giáo viên

Trải nghiệm bài giảng

Đóng góp ý kiến (0)