Image of Lesson

Bài giảng

Nhận biết Hình tròn - Hình Vuông - Hình tam giác

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Toán
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

I. Mục đích yêu cầu

* Kiến thức:

- Trẻ gọi đúng tên các hình: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

- Trẻ biết được đặc điểm của các hình: Hình tròn có đường bao cong nên lăn được; hình vuông có 4 cạnh, cạnh của hình vuông dài bằng nhau, hình tam giác có 3 cạnh, hình vuông và hình tam giác không lăn được.

- Trẻ biết một số đồ dùng, đồ chơi có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác

* Kỹ năng:

- Trẻ nhận biết gọi đúng tên hình tròn, hình vuông, hình tam giác, phân biệt được màu sắc.

- Rèn trẻ kĩ năng chú ý quan sát ghi nhớ có chủ định, sử dụng đồ dùng.

* Thái độ:

- Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động có ý thức trong giờ học.

IIBài giảng cho giáo viên:

Trải nghiệm bài giảng

Đóng góp ý kiến (0)