Image of Lesson

Bài giảng

Giáo án so sánh độ lớn của 3 đối tượng

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Hoạt động nhận biết
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

I. Mục đích, yêu cầu

* Kiến thức

  • Củng cố kĩ năng phân biệt độ lớn của 2 đối tượng .
  • Dạy trẻ nhận biết và phân biệt sự  khác nhau rõ nét về độ lớn của 3 đối tượng .

* Kỹ năng

  • Trẻ nhận biết và phân biệt sự khác nhau rõ nét độ lớn của 3 đối tượng.
  • Phát triển kĩ năng quan sát ,ghi nhớ có chủ đích ,so sánh bằng mắt cho trẻ.
  • Trẻ biết sử dụng đúng từ ngữ : to nhất , nhỏ hơn , nhỏ nhất trong việc so sánh to nhỏ của 3 đối tượng

* Thái độ

  • Trẻ hứng thú , tích cực tham gia các hoạt động .

II. Bài giảng cho giáo viên:

Trải nghiệm bài giảng

Đóng góp ý kiến (0)