Image of Lesson

Bài giảng

Tìm hiểu về nước và lợi ích của nước

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Khoa học
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ biết ích lợi, tác dụng của nước và sự cần thiết của nước đối với đời sống hằng ngày.

- Trẻ biết các nguồn nước: Nước máy, nước giếng, nước mưa, nước ao hồ…

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ nguồn nước và biết tiết kiệm nước.

II. Bài giảng cho giáo viên

 

Trải nghiệm bài giảng

Đóng góp ý kiến (0)