Image of Lesson

Bài giảng

Tìm hiểu về cây xanh

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Sinh học
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

I. Mục đích  yêu cầu

* Kiến thức

- Trẻ biết gọi tên một số đặc điểm nổi bật của một số loại cây xanh , ích lợi và đời sống của cây

- Tác hại của môi trường không có cây xanh

*Kỹ năng

-  Trẻ gọi đúng tên, phân biệt được một  số loại cây. Biết đặc điểm phát triển của cây.

-  Trẻ so sánh nhận xét được những điểm giống nhau và khác nhau giữa các loại cây.

- Phát triển kỹ năng quan sát, tư duy trí nhớ có chủ định

*Thái độ

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường

-  Giáo dục trẻ ý thức trong việc trồng và chăm sóc cây

II. bài giảng dành cho giáo viên

Trải nghiệm bài giảng

Đóng góp ý kiến (0)