Image of Lesson

Bài giảng

Trò chuyện về ngày 8/3

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Xã hội học
Thông tin chi tiết

 BÀI TỰ HỌC

I. Yêu cầu:

Kiến thức:

Trẻ biết ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày hội dành cho các bà, các mẹ, cô giáo và các bạn gái

- Trẻ biết ý nghĩa và một số hoạt động kỷ niệm trong ngày 8/3

Kỹ năng:

Phát triển ngôn ngữ, cung cấp và làm giàu vốn từ cho trẻ

*Thái độ:

Giáo dục trẻ biết quan tâm, chia sẻ tình cảm với mọi người trong ngày 8/3

II. Bài giảng cho Giáo viên:

Trải nghiệm bài giảng

Đóng góp ý kiến (0)