Image of Lesson

Bài giảng

Xác định vị trí trên dưới, trước sau của đối tượng khác

  • Khối lớp: Mầm non
  • Môn học: Hoạt động nhận biết
Thông tin chi tiết

NỘI DUNG TỰ HỌC 

I.Mục đích yêu cầu

* Kiến thức:

- Trẻ xác định được vị trí trên-dưới-trước-sau của đối tượng khác.

- Phát triển khả năng định hướng trong không gian, tư duy phán đoán của trẻ.

* Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng định hướng trong không gian

- Phát triển khả năng tư duy phán đoán của trẻ

 

II. Bài giảng cho giáo viên

Trải nghiệm bài giảng

Đóng góp ý kiến (0)