Những con số bí mật

Bài học

Mầm non

Toán

378

2

Những con số bí mật

Toán tư duy 

I. Mục đích, yêu cầu
* Kiến thức
+ Trẻ nhận biết được đặc điểm của số chẵn và số lẻ.
+ Trẻ phân biệt được số chẵn - số lẻ.
+ Trẻ giải quyết được các bài tập liên quan đến số chẵn - số lẻ.
* Kỹ năng
Rèn luyện cho trẻ kỹ năng tư duy trực quan.
* Thái độ
Trẻ yêu thích và hứng thú với bài học.
II. Hoạt động tương tác
Trẻ nhận biết đặc điểm của số chẵn - số lẻ và làm các dạng bài tập tương tác thú vị như:
- Chia số cam và bông hoa vào hai rổ và phân biệt đó là số chẵn hay số lẻ.
- Chọn những lọ có số lượng bông hoa là số chẵn - lẻ.
- Chọn những chú bướm mang số chẵn.
- Chọn những quả bóng bay mang số lẻ.
Bài giảng đã hoàn thiện, giáo viên có thể sử dụng để làm bài ôn tập cho trẻ.
Chúng tôi sẵn lòng nhận ý kiến đóng góp và đề xuất về bài giảng tại

Email: contact@edulive.net.

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại: 

 
Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...