Những con vật tinh nghịch

Bài giảng

Những con vật tinh nghịch

Mầm non

Toán

746

1

Những con vật tinh nghịch
Toán tư duy 

I. Mục đích, yêu cầu
- Kiến thức
  + Trẻ biết sắp xếp các số theo quy luật.
  + Nhận biết, sắp xếp các con vật theo nhóm.
  + Biết khái niệm số chẵn, số lẻ.
  + Biết đếm số lượng của một đối tượng.
- Kỹ năng
  + Rèn kỹ năng quan sát với hoạt động nhận biết, sắp xếp.
  + Rèn kỹ năng tư duy với các bài tập có quy luật.
- Thái độ
Trẻ yêu thích và hứng thú với bài học.
II. Hoạt động tương tác
Trẻ được khám phá các con vật tinh nghịch thông qua những hoạt động tương tác đa dang như:
- Sắp xếp các số theo quy luật.
- Sắp xếp các con vật giống nhau vào cùng nhóm.
- Đếm số lượng các con vật.
- Tìm số chẵn, số lẻ.
Bài giảng đã hoàn thiện, giáo viên có thể sử dụng để làm bài ôn tập cho trẻ.
Chúng tôi sẵn lòng nhận ý kiến đóng góp và đề xuất về bài giảng tại

Email: contact@edulive.net.

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:
 

 
Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...