Bài 44 iu ưu Trang 100

Bài học

Lớp 1

Tiếng Việt

255

0

Bài 44 iu ưu Trang 100 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài giảng trực tuyến - tương tác 

Bài giảng tương tác trực tuyến được biên soạn  dựa trên giáo án chuẩn có bổ sung thêm các nội dung khởi động - khám phá - trải nghiệm giúp cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp học trực tuyến. 

MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhận biết và đọc đúng các vần iu, ưu; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các
vần iu,ưu; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng viết thông qua viết câu có từ ngữ chứa một số vần đã học. Phát
triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần iu, ưu có trong bài học.
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung qua các tranh
minh hoạ Bà em: Bà đã nghỉ hưu nhưng vần gìúp đỡ gìa đình trong công việc nội
trợ và gìúp các cháu học tập.
3.Thái độ
- Cảm nhận được tình yêu của ông, bà đối với gìa đình và các cháu thông qua đoạn
vần học và các hình ảnh trong bài.

4. ứng dụng : 

 - Kết hợp phòng Zoom và phòng học tương tác để dạy học trực tuyến

 - Thao giảng trực tiếp tại lớp học truyền thống 

 - Sử dụng cho phòng học thông minh 

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Hướng dẫn sử dụng: 

Phòng học tương tác trực tuyến

Phòng học thông minh

Cộng đồng ứng dụng Công nghệ giáo dục: 

Fanpage Công nghệ giáo dục 4.0   &. Fanpage Edulive 

Nhóm chia sẻ và hướng dẫn sử dụng bào giảng tương tác 

 

 

Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...