Ai là triệu phú - Câu hỏi tổng hợp lớp 5

Trò chơi

Trò chơi khác

394

1

Là một hoạt động giúp giáo viên dễ dàng tổ chức các hoạt động thú vị cho lớp học trực tuyến của mình

Hướng dẫn: 

Người chơi chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi

Sử dụng: 

- Chọn ngẫu nhiên theo các giá trị nhập từ đầu

- Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi 

- Ôn tập lại kiến thức lớp 5


Chúng tôi sẵn lòng nhận ý kiến đóng góp và đề xuất về bài giảng tại

Mail: contact@edulive.net 

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...