Nhận biết Hình tròn - Hình Vuông - Hình tam giác - Hình chữ nhật

Trò chơi

Trò chơi khác

513

2

Nhận biết Hình tròn - Hình Vuông - Hình tam giác - Hình chữ nhật
kết nối tri thức,toán 1

,sách giáo khoa,Hình vuông,tròn,tam giác,chữ nhật

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...