Trò chơi ô chữ về an toàn giao thông (Bài tự học)

Trò chơi

Trò chơi khác

1029

1

BÀI TỰ HỌC

Trò chơi ô chữ về an toàn giao thông

I.Mục đích.

* Kiến thức.

    - Trẻ nhận thức về giao thông và an toàn giao thông.

    - Làm quen một số quy tắc khi tham gia giao thông.

* Kỹ năng.

    - Phán đoán, ngôn ngữ.

* Thái độ.

    - Trẻ có thái độ chuẩn mực khi tham gia giao thông.

    - Trẻ có ý thức chấp hành luật lệ giao thông 

II. Bài giảng cho giáo viên:

Trải nghiệm bài giảng

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...