Trò chơi ô chữ về môi trường (Bài tự học)

Trò chơi

Trò chơi khác

1327

2

BÀI TỰ HỌC

Trò chơi ô chữ về môi trường

I.Mục đích.

* Kiến thức.

    - Trẻ nhận biết về các hoạt động của môi trường.

    - Trẻ biết được, định nghĩa được một số khái niệm ảnh hưởng đến mội trường.

* Kỹ năng.

    - Rèn kỹ năng từ vựng và phán đoán.

* Thái độ.

    - Trẻ hứng biết được hành động tác động đến mội trường.

    - Trẻ biết yêu quý mội trường và hành động tốt cho môi trường

II. Bài giảng cho giáo viên:

Trải nghiệm bài giảng

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...