Vòng quay may mắn

Trò chơi

Trò chơi khác

1501

7

Vòng quay may mắn - Chiếc nón kỳ diệu 

Random wheel 

Là một hoạt động giúp giáo viên dễ dàng tổ chức các hoạt động thú vị cho lớp học trực tuyến của mình

Hướng dẫn: 

Giáo viên click chọn nút Spin  vòng quay sẽ quay ngẫu nhiên đến một số từ 1 đến 9. 

Sử dụng: 

- Chọn ngẫu nhiên câu hỏi từ 1-9 cho học sinh trả lời 

- Chọn ngẫu nhiên phần quà từ 1-9

- Chọn nhóm ngẫu nhiên làm bài tập . . .

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

 

 

Đóng góp ý kiến (1)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...