Image of Lesson

Trò chơi

Trò chơi lịch sử lớp 4

  • Môn học: Lịch sử
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

Trò chơi lịch sử lớp 4

I.Mục đích.

* Kiến thức.

    - Củng cố các cuộc khởi nghĩa của nhân ta chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.

    - Học sinh nhớ nhanh được các sự kiện lịch sử, thời gian và địa danh lịch sử

* Kỹ năng.

    - Rèn kỹ năng nhớ và phản xạ.

* Thái độ.

    - Trẻ hứng thú học bài.

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

 

Đóng góp ý kiến (0)
{