Image of Lesson

Trò chơi

Trò chơi lịch sử lớp 5

  • Môn học: Lịch sử
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

Trò chơi lịch sử lớp 5

I. Mục đích yêu cầu
*  Kiến thức
- Ôn luyện kiến thức lịch sử lớp 5 qua trò chơi rung chuông vàng

 + Phong trào kháng chiến chống Pháp

 

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
{