Image of Lesson

Trò chơi

Trò chơi từ vựng tiếng Anh chủ đề: Cơ thể người

  • Môn học: Tiếng Anh
Thông tin chi tiết

TRÒ CHƠI TỪ VỰNG TIẾNG ANH
Cơ thể con người
(Tương tác với máy tính bảng)
Học sinh lớp 3 - lớp 5 (Mức độ: Trung bình)

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
{