Image of Lesson

Trò chơi

Trò chơi từ vựng tiếng Anh chủ đề: Nhà cửa

  • Môn học: Tiếng Anh
Thông tin chi tiết

TRÒ CHƠI TỪ VỰNG TIẾNG ANH - Nhà cửa
(Tương tác với máy tính bảng)
Đối tượng: Học sinh lớp 3 - lớp 5
Chủ đề: Nhà cửa

Đóng góp ý kiến (0)