Image of Lesson

Trò chơi

Thử thách - Bài toán giải bằng hai phép tính, bảng nhân 8, nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

  • Môn học: Toán học
Thông tin chi tiết

Thử thách -  Bài toán giải bằng hai phép tính, bảng nhân 8, nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

Nhanh tay lẹ mắt 

Phần chơi thử thách cho bài  Bài toán giải bằng hai phép tính, bảng nhân 8, nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số giúp học sinh rèn luyện trí nào, nhanh tay nhanh mắt và tạo hứng thú thêm cho lớp học 

Có thể sử dụng chế độ "Cả lớp cùng chơi". trong phòng học tương tác để trải nghiệm tính năng đặc biệt của nội dung. 

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
{