Thử thách - Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Trò chơi

Thử thách - Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Toán học

260

1

Thử thách - Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Nhanh tay lẹ mắt 

Phần chơi thử thách cho bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 giúp học sinh rèn luyện trí nào, nhanh tay nhanh mắt và tạo hứng thú thêm cho lớp học 

Có thể sử dụng chế độ "Cả lớp cùng chơi". trong phòng học tương tác để trải nghiệm tính năng đặc biệt của nội dung. 

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...