Image of Lesson

Trò chơi

Thử thách - Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

  • Môn học: Toán học
Thông tin chi tiết

Thử thách - Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Nhanh tay lẹ mắt 

Phần chơi thử thách cho bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 giúp học sinh rèn luyện trí nào, nhanh tay nhanh mắt và tạo hứng thú thêm cho lớp học 

Có thể sử dụng chế độ "Cả lớp cùng chơi". trong phòng học tương tác để trải nghiệm tính năng đặc biệt của nội dung. 

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
{