Thử thách - Tính chất kết hợp của phép nhân, nhân với số có tận cùng là chữ chữ số 0, đề - xi - mét, mét vuông.

Trò chơi

Thử thách - Tính chất kết hợp của phép nhân, nhân với số có tận cùng là chữ chữ số 0, đề - xi - mét, mét vuông.

Toán học

173

0

Thử thách - Tính chất kết hợp của phép nhân, nhân với số có tận cùng là chữ chữ số 0, đề - xi - mét, mét vuông.

Nhanh tay lẹ mắt 

Phần chơi thử thách cho bài Tính chất kết hợp của phép nhân, nhân với số có tận cùng là chữ chữ số 0, đề - xi - mét, mét vuông giúp học sinh rèn luyện trí nào, nhanh tay nhanh mắt và tạo hứng thú thêm cho lớp học 

Có thể sử dụng chế độ "Cả lớp cùng chơi". trong phòng học tương tác để trải nghiệm tính năng đặc biệt của nội dung. 

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
Tham gia Edulive

Đăng nhập để yêu thích bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa ...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để đóng góp ý kiến cho bài giảng và xem các đề xuất cá nhân hóa...

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng chỉnh sửa bài giảng và xem các đề xuất được cá nhân hóa ...