Image of Lesson

Trò chơi

Trò chơi toán học chủ đề 2

  • Môn học: Toán học
Thông tin chi tiết

TRÒ CHƠI TOÁN HỌC CHO TRẺ MẦM NON  
Trò chơi “Nhanh tay nhanh mắt” - Cấp độ cao

Đối tượng: Mầm non (5-6 tuổi) 

Chủ đề: Toán học

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
{