Image of Lesson

Trò chơi

Trò chơi toán học chủ đề 6

  • Môn học: Toán học
Thông tin chi tiết

TRÒ CHƠI TOÁN HỌC CHO TRẺ MẦM NON -   Trò chơi “Hình gì còn thiếu ở ô trống?

Đối tượng: Mầm non (5-6 tuổi) 

Chủ đề: Toán học

 

Đóng góp ý kiến (0)