Image of Lesson

Trò chơi

Nhận biết Hình tròn - Hình Vuông - Hình tam giác - Hình chữ nhật

  • Môn học: Trò chơi khác
Thông tin chi tiết

Nhận biết Hình tròn - Hình Vuông - Hình tam giác - Hình chữ nhật
kết nối tri thức,toán 1

,sách giáo khoa,Hình vuông,tròn,tam giác,chữ nhật

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
{