Image of Lesson

Trò chơi

Trò chơi ô chữ về an toàn giao thông

  • Môn học: Trò chơi khác
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

Trò chơi ô chữ về an toàn giao thông

I.Mục đích.

* Kiến thức.

    - Trẻ nhận thức về giao thông và an toàn giao thông.

    - Làm quen một số quy tắc khi tham gia giao thông.

* Kỹ năng.

    - Phán đoán, ngôn ngữ.

* Thái độ.

    - Trẻ có thái độ chuẩn mực khi tham gia giao thông.

    - Trẻ có ý thức chấp hành luật lệ giao thông 

II. Bài giảng cho giáo viên:

Trải nghiệm bài giảng

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
{