Image of Lesson

Trò chơi

Trò chơi ô chữ về môi trường

  • Môn học: Trò chơi khác
Thông tin chi tiết

BÀI TỰ HỌC

Trò chơi ô chữ về môi trường

I.Mục đích.

* Kiến thức.

    - Trẻ nhận biết về các hoạt động của môi trường.

    - Trẻ biết được, định nghĩa được một số khái niệm ảnh hưởng đến mội trường.

* Kỹ năng.

    - Rèn kỹ năng từ vựng và phán đoán.

* Thái độ.

    - Trẻ hứng biết được hành động tác động đến mội trường.

    - Trẻ biết yêu quý mội trường và hành động tốt cho môi trường

II. Bài giảng cho giáo viên:

Trải nghiệm bài giảng

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

Đóng góp ý kiến (0)
{