Image of Lesson

Trò chơi

Vòng quay may mắn

  • Môn học: Trò chơi khác
Thông tin chi tiết

Vòng quay may mắn - Chiếc nón kỳ diệu 

Random wheel 

Là một hoạt động giúp giáo viên dễ dàng tổ chức các hoạt động thú vị cho lớp học trực tuyến của mình

Hướng dẫn: 

Giáo viên click chọn nút Spin  vòng quay sẽ quay ngẫu nhiên đến một số từ 1 đến 9. 

Sử dụng: 

- Chọn ngẫu nhiên câu hỏi từ 1-9 cho học sinh trả lời 

- Chọn ngẫu nhiên phần quà từ 1-9

- Chọn nhóm ngẫu nhiên làm bài tập . . .

Xem thêm các kênh thông tin:

Video Hướng dẫn tại:

 

 

Đóng góp ý kiến (0)
{