Xóa bài giảng

Bài trước Bài tiếp theoĐể xóa bài giảng đã tạo, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút 3 chấm trên thư mục muốn thao tác.
  2. Chọn thao tác Xóa.
  3. Chọn thao tác Xác nhận khi hệ thống yêu cầu.
Khi xóa bài giảng thì toàn bộ dữ liệu về bài giảng này sẽ bị xóa theo, bạn cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện thao tác này.

Hướng dẫn liên quan: