Xóa giáo viên hỗ trợ chấm điểm

Bài trước Bài tiếp theoĐể xóa giáo viên hỗ trợ chấm điểm vào lớp, hãy làm theo các bước sau:

  1. Bấm chọn vào Hình đại diện của giáo viên phụ trách chấm điểm muốn xóa.
  2. Chọn vào nút Xác nhận để xóa.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn