Xóa thư mục

Bài trước Bài tiếp theo

Để xóa thư mục, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút 3 chấm trên thư mục muốn thao tác.
  2. Chọn thao tác Xóa.
  3. Chọn thao tác Xác nhận khi hệ thống yêu cầu.
Sử dụng để xóa các tài liệu lỗi, rác và làm sạch hệ thống phục vụ cho mục đích dễ dàng quản lý. Nhưng khi xóa thì các nội dung nằm trong thư mục cũng sẽ bị xóa theo, bạn cần kiểm tra kỹ trước khi xóa.

Hướng dẫn liên quan: