Xuất dữ liệu bài tập

Bài trước Bài tiếp theoĐể xuất dữ liệu của bài tập đã giao, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn vào bài tập muốn xuất dữ liệu.
  2. Chọn nút Xuất dữ liệu phía góc trên cùng bên phải.
Báo cáo được xuất ra với định dạng excel.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn