Xuất dữ liệu học sinh

Bài trước Bài tiếp theo



Để xuất dữ liệu của học sinh, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn vào học sinh muốn xuất dữ liệu.
  2. Chọn nút Xuất dữ liệu phía góc trên cùng bên phải.
Báo cáo được xuất ra với định dạng excel.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn