Yêu cầu xác thực lại

Bài trước Bài tiếp theoĐể yêu cầu học sinh xác thực lại tên tham gia lớp, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn vào học sinh muốn chỉnh sửa thông tin.
  2. Bấm vào nút 3 chấm để chọn thao tác.
  3. Chọn thao tác Yêu cầu xác thực lại để thực hiện.
  4. Chọn nút Xác nhận khi hệ thống yêu cầu.
Lưu ý: hành động này sẽ làm mới chỗ trống và sẽ ảnh hưởng đến lịch sử làm bài của học sinh đối với chỗ trống này, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi thực hiện thao tác. Thao tác này thường áp dụng cho trường hợp học sinh ghi danh nhầm.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn