Quay lại

Bài giảng Lịch sử 7 - Bộ sách Cánh diều

Khóa học chưa được thẩm định

Lớp 7 Lịch sử và Địa lí 5103 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

Bài giảng dành cho các giáo viên giảng dạy môn lịch sử 7 khối THPT. Bài giảng trình chiếu Lịch sử lớp 7 bộ sách Cánh Diều theo được update chương trình mới nhất cảu Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lịch sử 7; Lịch sử 7 sách cánh diều; Bài giảng lịch sử 7; Bài giảng lịch sử 7 ppt; Lịch sử 7 cánh diều ppt; Bài giảng E-learning; Soạn giảng lịch sử 7
Nội dung
 Chương 2. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
 Chương 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
 Chương 6.Việt Nam từ đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI
 Chương 7. Vùng đất phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
Đánh giá

09-10-2023 20:42

ok
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser