Cover image
Kiến tạo lợi thế

Trung tâm giáo dục

Edulive dành cho Trung tâm giáo dục
KIẾN TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH CHO TƯƠNG LAI

Trung tâm giáo dục của bạn có thể tổ chức đa dạng mô hình đào tạo một cách linh hoạt, trong khi vẫn quản lý hiệu quả chất lượng đào tạo, để mở rộng và phát triển bền vững hơn

Mở rộng kết nối tương tác với Học viên theo cách thật thú vị và sáng tạo!

Image of benefit Tổ chức đa dạng các loại hình đào tạo và học tập một cách thật dễ dàng!
Pattern

Hệ thống E-learning

Tổ chức đa dạng các loại hình đào tạo và học tập một cách thật dễ dàng!

Nếu bạn đang đơn thuần tổ chức 01 loại hình đào tạo: đào tạo truyền thống (offline) hoặc đào tạo trực tuyến (lớp học ảo) hoặc bán nội dung học tập (tự học, tự thi), thì giờ đây bạn có thể kết hợp tổ chức thêm các loại hình đào tạo khác nhằm đa dạng doanh thu cho trung tâm mình

Trong bất kỳ tình huống nào (dịch bệnh, thời tiết xấu, khoảng cách trở ngại,…), bạn luôn tự tin để phát triển bền vững!

Image of benefit Khiến Khách hàng hài lòng ở từng điểm chạm
Pattern

Hệ thống CRM

Khiến Khách hàng hài lòng ở từng điểm chạm

Hệ thống CRM giúp Trung tâm bạn quản trị khách hàng hiệu quả, tối đa hóa mọi cơ hội chạm tới Khách hàng

Giải Pháp Ed-Tech Duy Nhất Dành Chiến Thắng Top 3 Winners Tại Techfest 2020

Edtech award
  • Giải pháp thuần Việt 100%
  • Sở hữu và ứng dụng công nghệ cao
  • Cống hiến cho sự phát triển của xã hội
Khách hàng và Đối tác đáng chú ý của chúng tôi
Logo of BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

Trường đào tạo cán bộ

Logo of BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Học viện quản lý giáo dục

Logo of TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI (BDHN)
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC HÀ NỘI (BDHN)
Logo of PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Quận Bắc Từ Liêm

Logo of PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Huyện Nhà Bè, Tp.HCM"

Logo of Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Logo of Mb Bank
Mb Bank
Logo of MCredit
MCredit
Logo of MIC
MIC
Logo of Bac A Bank
Bac A Bank
Logo of Clinton Health Access Initiative
Clinton Health Access Initiative
Logo of Flamingo Holding
Flamingo Holding
Logo of Po Math
Po Math
Logo of Mathenlisa
Mathenlisa
Logo of Ames
Ames
Logo of I Can Read
I Can Read
Logo of Polaris
Polaris

EDULIVE KHÔNG CHỈ GIÚP TRUNG TÂM BẠN MỞ RỘNG DỄ DÀNG HƠN.
CHÚNG TÔI GIÚP KHÁCH HÀNG GẮN BÓ VÀ TRUNG THÀNH VỚI BẠN HƠN!