Quay lại

Phiếu ôn tập Hè - Toán 2

Khóa học chưa được thẩm định

Lớp 2 Toán 17972 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

 • Mức độ, yêu cầu cần đạt
  • HS ghi nhớ lại các kiến thức toán học đã học
  • HS hiểu đề bài, biết cách làm bài và cách tương tác để hoàn thành các bài luyện tập.
 • Năng lực
  • Năng lực chung: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo.
  • Năng lực chuyên môn:  Tính toán; Tin học; Công nghệ.
 • Phẩm chất
  • HS được bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
phiếu ôn tập hè ôn tập hè Toán 2 phiếu ôn tập hè Toán 2
Đánh giá

13-07-2023 23:49

Tuyệt vời

02-06-2023 17:52

Rất tuyệt! Cảm ơn Edulive!

07-02-2023 20:58

GOOD

12-01-2023 17:41

Ok

19-12-2022 21:35

tốt

04-10-2022 17:21

Ok

03-10-2022 20:01

good
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser