Quay lại

Phiếu ôn tập tuần - Tiếng Việt 2 - Học kỳ 1

Khóa học chưa được thẩm định

Lớp 2 Tiếng Việt 9867 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

 • Mức độ, yêu cầu cần đạt
  • HS ghi nhớ lại các kiến thức tiếng việt đã học
  • HS hiểu đề bài, biết cách làm bài và cách tương tác để hoàn thành các bài luyện tập.
 • Năng lực
  • Năng lực chung: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo.
  • Năng lực chuyên môn:  Luyện từ và câu; Tin học; Công nghệ.
 • Phẩm chất
  • HS được bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
phiếu ôn tập tuần ôn tập Tiếng Việt 2 học kỳ 1 phiếu ôn tập Tiếng Việt 2 học kỳ 1
Đánh giá

02-01-2024 15:21

like

09-10-2023 20:05

love love love love con cảm ơn cô chú love

15-01-2023 09:14

quá khó

31-12-2022 14:01

Hay

28-10-2022 16:18

tuyệt vời

07-10-2022 20:24

Xời, tuyệt vời
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser