Quay lại

Phiếu ôn tập tuần - Toán 5 - Học kỳ 1

Khóa học chưa được thẩm định

Lớp 5 Toán 34238 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

 • Mức độ, yêu cầu cần đạt
  • HS ghi nhớ lại các kiến thức toán học đã học
  • HS hiểu đề bài, biết cách làm bài và cách tương tác để hoàn thành các bài luyện tập.
 • Năng lực
  • Năng lực chung: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo.
  • Năng lực chuyên môn:  Tính toán; Tin học; Công nghệ.
 • Phẩm chất
  • HS được bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
phiếu ôn tập tuần ôn tập Toán 5 học kỳ 1 phiếu ôn tập Toán 5 học kỳ 1
Nội dung

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 1: Khái niệm về phân số; Tính chất cơ bản của phân số; So sánh hai phânl; So sánh hai phân; Phân số thập phân

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 2: Bài tập trừ hai:phân số. phép cộng, phép; bài tập: phép nhân, phép chia hai phân số; Hỗn số; Luyện tập

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 3: Luyện tập chung về phân số

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 4: Bài tập về giải toán

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 5: Bài tập Bảng đơn vị đo diện tích

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 6: Héc-ta và luyện tập chung

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 7: Bài tập số thập phân

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 8: Số thập phân bằng nhau, so sánh số thập phân

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 9: Luyện tập chung về viết các số đo khối lượng, đo diện tích dưới dạng số thập phân

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 10: Luyện tập tổng các số thập phân

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 11: Trừ hai số thập phân, nhân số thập phân với 1 số tự nhiên

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 12: Nhân 1 số thập phân với 10,100,1000..., nhân một số thập phân với số thập phân

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 13: Chia 1 số thập phân cho 1 số tự nhiên, chia 1 số thập phân cho 10-100-1000…

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 14: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên, thương là một số thập phân, chia 1 số tự nhiên cho một số thập phân

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 15: Tỉ số phần trăm, giải toán về tỉ số phần trăm

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 16: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 18: Bài tập cuối học kỳ 1

Đánh giá

05-11-2023 22:13

như cứt địt mẹ khó vãi lồn

20-09-2023 20:02

hay

08-09-2023 22:31

Không cho làm

04-12-2022 21:19

rất tuyệt
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser