Quay lại

Phiếu ôn tập tuần - Toán 5 - Học kỳ 2

Lớp 5 Toán 6891 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

 • Mức độ, yêu cầu cần đạt
  • HS ghi nhớ lại các kiến thức toán học đã học
  • HS hiểu đề bài, biết cách làm bài và cách tương tác để hoàn thành các bài luyện tập.
 • Năng lực
  • Năng lực chung: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo.
  • Năng lực chuyên môn:  Tính toán; Tin học; Công nghệ.
 • Phẩm chất
  • HS được bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
phiếu ôn tập tuần ôn tập Toán 5 học kỳ 2 phiếu ôn tập Toán 5 học kỳ 2
Nội dung
Đánh giá

03-02-2023 19:35

BÀI HỌC RẤT VUI VÀ THÚ VỊ

03-02-2023 16:37

.

15-01-2023 09:19

Bái quá khó cho không sao hức lêu lêu ha
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser