Quay lại

Phiếu ôn tập tuần - Toán 5 - Học kỳ 2

Khóa học chưa được thẩm định

Lớp 5 Toán 24838 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

 • Mức độ, yêu cầu cần đạt
  • HS ghi nhớ lại các kiến thức toán học đã học
  • HS hiểu đề bài, biết cách làm bài và cách tương tác để hoàn thành các bài luyện tập.
 • Năng lực
  • Năng lực chung: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo.
  • Năng lực chuyên môn:  Tính toán; Tin học; Công nghệ.
 • Phẩm chất
  • HS được bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
phiếu ôn tập tuần ôn tập Toán 5 học kỳ 2 phiếu ôn tập Toán 5 học kỳ 2
Nội dung

phiếu bài tập Toán 5 tuần 19: Hình tam giác. Diện tích hình tam giác Hình thang. Diện tích hình thang Hình tròn, đường tròn. Chu vi hình tròn

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 20: Diện tích hình tròn Giới thiệu biểu đồ hình quạt

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 21: Luyện tập về tính diện tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 22: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương Luyện tập chung Thể tích của một hình

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 23: Xăng -ti -mét khối, đề - xi - mét khối ,mét khối, thể tích hình hộp chữ nhật, thể tích hình lập phương

Phiếu bài tập Toán 5: Phiếu bài tập TẾT

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 24: Luyện tập chung, Giới thiệu về hình trụ, hình cầu

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 25: Bảng đơn vị đo thời gian, Cộng số đo thời gian, Trừ số đo thời gian

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 26: Nhân số đo thời gian với một số, Chia số đo thời gian với một số, Luyện tập chung, Vận tốc

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 27: Quãng đường, Thời gian, Luyện tập

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 28: Bài tập về số tự nhiên ; bài tập về phân số ; Luyện tập chung

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 29: Bài tập về phân số ( tiếp theo ) ; bài tập về số thập phân ; bài tập về đo độ dài và đo khối lượng

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 30: Bài tập về đo diện tích, thể tích ; bài tập về đo thời gian ; Phép cộng

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 31: Phép trừ, phép nhân, phép chia, Luyện tập

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 32: Bài tập về các phép tính với số đo thời gian ; bài tập về tính chu vi, diện tích ; Luyện tập

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 33: Bài tập về diện tích, thể tích; Một số dạng bài toán đã học; Luyện tập chung

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 34: Bài tập về biểu đồ, Luyện tập chung

Phiếu bài tập Toán 5 tuần 35: Luyện tập chung

Đánh giá

19-02-2023 18:59

Hơi khó

03-02-2023 19:35

BÀI HỌC RẤT VUI VÀ THÚ VỊ

03-02-2023 16:37

.

15-01-2023 09:19

Bái quá khó cho không sao hức lêu lêu ha
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser