Quay lại

Phiếu ôn tập tuần - Toán 3 - Học kỳ 1

Khóa học chưa được thẩm định

Lớp 3 Toán 25715 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

 • Mức độ, yêu cầu cần đạt
  • HS ghi nhớ lại các kiến thức toán học đã học
  • HS hiểu đề bài, biết cách làm bài và cách tương tác để hoàn thành các bài luyện tập.
 • Năng lực
  • Năng lực chung: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo.
  • Năng lực chuyên môn:  Tính toán; Tin học; Công nghệ.
 • Phẩm chất
  • HS được bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
phiếu ôn tập tuần ôn tập Toán 3 học kỳ 1 phiếu ôn tập Toán 3 học kỳ 1
Nội dung

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 1: Đọc viết, so sánh các số có 3 chữ số, cộng trừ các số có 3 chữ số (không nhớ), cộng các số có 3 chữ số (nhớ 1 lần)

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 2: Trừ các số có 3 chữ số (nhớ 1 lần), bảng nhân bảng chia

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 3: Bài tập hình học, bài toán, đồng hồ

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 4: Bảng nhân 6, nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 5: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) Bảng chia 6

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 6: Chia số có hai chữ số cho số có một chứ số, phép chia hết và phép chia có dư

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 7: Bảng nhân 7, bảng chia 7, gấp 1 số lên nhiều lần

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 8: Giảm đi một số lần, tìm số chia

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 9: Góc vuông, góc không vuông Đề-ca-mét. Héc-tô-mét, bảng đơn vị đo độ dài

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 10: Thực hành đo độ dài, Bài toán giải bằng hai phép tính

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 11: Bài toán giải bằng hai phép tính, bảng nhân 8, nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 12: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé, bảng chia 8

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 13: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé, bảng chia 8, gam

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 14: Bảng chia 9, chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 15: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số, giới thiệu bảng nhân, giới thiệu bảng chia

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 16: Làm quen với biểu thức,tính giá trị biểu thức

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 18: Bài tập cuối học kỳ 1

Đánh giá

05-01-2024 17:57

https://edulive.net/phieu-bai-tap-toan-3-tuan-12-so-sanh-so-lon-gap-may-lan-so-be-bang-chia-8

16-10-2023 17:55

siu hay vui nha

12-01-2023 17:31

Tốt

29-10-2022 15:25

bài học hay

12-10-2022 15:41

Bài giảng rất hay và thú vị

27-09-2022 21:19

a com ma bún long biên ăn vào thôi miên
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser