Quay lại

Bài giảng Toán lớp 3 - Sách Cánh diều - Tập 1

Khóa học chưa được thẩm định

Lớp 3 Toán 17318 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

Bài giảng Toán lớp 3 - Sách Cánh diều - Tập 1 được phòng đào tạo phát triển phục vụ cho giáo viên giảng dạy trên lớp

lớp 3 Toán Cánh diều Tập 1
Nội dung
Chủ đề 1: Bảng nhân, bảng chia
Chủ đề 2: Nhân chia các số trong phạm vi 1000
Đánh giá

26-10-2023 08:36

tôi rất thích môn học này

08-05-2023 16:00

tốt
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser