Nền tảng dạy và học trực tuyến thời gian thực hàng đầu hiện nay

Icon of Đa dạng tương tác đa chiều với học viên trong lớp học

Đa dạng tương tác đa chiều với học viên trong lớp học

Icon of Dễ dàng kiểm soát và quản lý lớp đông học viên

Dễ dàng kiểm soát và quản lý lớp đông học viên

Icon of Giao diện web trực quan dễ sử dụng

Giao diện web trực quan dễ sử dụng

Icon of Học viên đánh giá trực tiếp chất lượng giảng dạy giúp trunng tâm kiểm soát chất lượng đào tạo

Học viên đánh giá trực tiếp chất lượng giảng dạy giúp trunng tâm kiểm soát chất lượng đào tạo

Icon of Năng suất đào tạo lớn nâng cao cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh

Năng suất đào tạo lớn nâng cao cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh

Các tính năng lớp học trực tuyến Edulive

Image cover
Image cover
01 Tương tác trong lớp học trực tuyến
 • Học viên sử dụng mic, bút, vẽ trên bảng trắng

 • Học viên thảo luận với giáo viên và các học viên khác trong lớp học trực tuyến

 • Học viên tương tác trên nội dung học tập

 • Giáo viên có điểm học viên

 • Giáo viên vỗ tay khen thưởng học viên

 • Giáo viên xếp hạng học tập học viên

Image cover
02 Kiểm soát và quản lý trong lớp học trực tuyến
 • Giáo viên kiểm tra và mời học viên nào chưa vào lớp

 • Giáo viên phê duyệt quyền giơ tay, phát biểu

 • Giáo viên tắt/bật mic, bút, vẽ của học viên

 • Học viên rating trực tiếp chất lượng giảng dạy

Image cover
03 Phân quyền quản lý, tổ chức nội dung linh hoạt
 • Đầy đủ công cụ cần thiết soạn bài giảng tương tác

 • Tính năng kiểm tra, phê duyệt chất lượng nội dung bài giảng