Dễ dàng theo dõi năng lực, quá trình và kết quả học tập của học viên
Icon

Trao đổi, thảo luận trực tiếp với học viên trong và ngoài lớp học

Icon

Thống kê kết quả học tập của từng học viên

Icon

Liên tục cập nhật quá trình học và làm bài tập của học viên

Tiết kiệm chi phí và thời gian thao tác với nền tảng thống nhất
Icon

Tích hợp với hệ thống soạn giảng nội dung và hệ thống đào tạo trực tuyến

Icon

Tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng và chính xác

Icon

Cập nhật và sửa đổi thông tin dễ dàng

Năng suất đào tạo lớn, cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh
Icon

Tự động hóa các nghiệp vụ đào tạo giúp tiết kiệm thời gian quản lý

Icon

Thống kê phản hồi, đánh giá chất lượng giảng dạy của học viên sau mỗi buổi học

Icon

Báo cáo tổng thể và chi tiết hoạt động của giáo viên và học sinh sau mỗi khóa học

Các tính năng của hệ thống quản lý học tập Edulive

Image cover
"Đối với quản trị viên"
  • Tổ chức và quản lý khóa học trực tuyến

  • Sắp xếp lịch dạy và học cho từng giáo viên, học viên

  • Lưu trữ và điều phối nội dung học tập

Image cover
"Đối với giáo viên"
  • Theo dõi và quản lý quá trình học tập của học viên

  • Trao đổi và thảo luận trực tiếp với học viên trong và ngoài lớp học

Image cover
"Đối với học viên"
  • Tự học, làm bài tập, làm bài kiểm tra trực tuyến

  • Theo dõi quá trình và kết quả học tập của bản thân