Bắn ná - 0003

Bài trước Bài tiếp theo

Hướng dẫn sử dụng Template Bắn ná
Trên Edulive, Template Bắn ná là một nội dung mẫu về trò chơi tương tác

Bạn hãy di chuyển Trái tim để tạo góc bay rồi thả ra để bắn đối tượng hình ảnh, tương ứng với Tên của đối tượng đã hiện ra.
Trò chơi kết thúc khi Bạn bắn hết các đáp án hoặc hết thời gian chơi.

Với template này bạn có thể tạo các hoạt động tổ chức dạy học như: nhận biết đối tượng như từ vựng, đồ vật,.... thông qua hình ảnh

Để chỉnh sửa nội dung, thay đổi câu hỏi và đáp án. Bạn thực hiện như sau:

Trước hết, từ giao diện chính, chọn vào nút Thêm slide ở góc dưới bên phải
Sau đó bạn nhập nội dung tìm kiếm là Bắn ná
Rồi bạn ấn enter để tìm kiếm
Bạn chọn vào template đó

Tiếp tục bạn chọn nút thiết lập góc dưới bên phải
Sau đó sẽ hiện ra bảng thiết lập, Bạn sẽ thay và chỉnh sửa nội dung ở bảng này

Trong bảng thiết lập này, tên và hình ảnh tương ứng cùng số điểm sẽ gộp chung thanh một nhóm.
Bạn sẽ thay nội dung theo từng nhóm
Mình sẽ lấy ví dụ về môn toán hình.
Đầu tiên là hình tròn, số điểm là 1, thay hình ảnh hình tròn vào bằng cách di chuột vào hình ảnh, rồi chọn vào biểu tượng bút chì, rồi chọn ảnh từ Edulive hoặc tải lên từ máy tính.
Tương tự vậy cho các nhóm khác, các hình khác.

Ở cuối đều có nút xóa nhóm để các nhóm, còn thêm thì có nútdấu cộng
Cuối cùng, Bạn đã chỉnh sửa xong thì bạn hãy chọn nút Áp dụng
Chúng ta cùng xem thử
Bạn hãy di chuyển Trái tim để tạo góc bay rồi thả ra để bắn đối tượng hình ảnh, tương ứng với Tên của đối tượng đã hiện ra.

Việc sử dụng template sẽ giúp mất ít thời gian soạn giảng mà vẫn có những nội dung chất lượng
Hãy chuyển các ý tưởng của bạn thành bài giảng hấp dẫn trên Edulive
Chúc bạn thao tác thành công!